Termeni și condiți

DESCRIERE GENERALA

 Vă informăm, ca în cazul utilizării în  calitate de consumator a jocurilor prezentate pe site-ul www.esitgames.ro,  acceptați în totalitate clauzele contractuale de mai jos. 

Rugăm, ca în cazul în care doriți să deveniți client permanent in vederea flolosirii posibilităților oferite de www.escape.ro, rugăm să însușiți clauzele enumerate în contractul standard, și să ne contactați numai în cazul în care sunteți de acord cu toate clauzele prezentului contract

Totodată menționăm referitor la prezentul contract, ca se va încheia exclusiv in formă electronică.

1.FURNIZOR

Exit Games Srl

Timisoara str. constantin Barncoveanu 53. 1+3

Cui: 333804445

J35/1720/2014

Bank: RO28OTPV220000873553RO01

  1. PRODUSE OFERITE, GAMA DE SERVICII

Denumire : Escape room - joc de evadare

Ținem să vă informăm ca ilustrațiile publicate pot fi diferite de cele reale, având caracter ilustrativ.

  1. INFORMAȚII DESPRE ÎNCHIRIERE

 

Produsele prezentate pot fi comandate exclusiv prin www.exitgames.ro.

Comanda va fi onorată după rezervarea și plata online a produsului pe site-ul 

www.exitgames.ro. 

Jocul de evadare - prestarea serviciilor se va efectua la data, locul și în intervalul menționat in cadrul comenzii. În cazul în care doriți să schimbați data, locul sau intervalul comenzii rugăm să ne anunțați prin email sau facebook messenger și așteptați feedback-ul nostru. Prețurile prezentate nu conțin TVA,  furnizorul nefiind plătitor de TVA.

Intervalele inchirierii:

Intervalul comenzii este de 60 de minute.

Comanda (rezervarea) se poate face intre orele 12:00 – 21:30, weekend 10.00 – 21:30


  1. PROCESUL COMENZII
  1. Alegeți camera, tematica preferată. 
  2. Rugăm completați formularul cu datele personale și detaliile comenzii. 

     După efectuarea plății apăsați butonul rezervare și comanda devine valabilă.

  1. Rezerarea va fi valabilă la locul și data menționat in cadrul comenzii, iar plata se  efectuează in cadrul comenzii, online, sau offline, sau cu card bancar la sediul Exit Games.

  1. PLATA COMENZII
 

Comanda se va lansa pe site-ul www.exitgames.ro pe pagina de rezervare, in cadrul căreia se efectuează plata online a comenzii.

  1. POSIBILITĂȚI DE RETRAGERE

Intervalul intre comandă și livrare poate fi  de 14 zile lucrătoare.

La comandă se poate renunța prin email trimis la adresa: [email protected], menționând datele comenzii respectiv contul bancar la care furnizorul remite banii în termen de 14 zile de la data renunțării.
În cazul în care rezervarea este renunțată, anulată de către client de 24 de ore înainte de rezervare emitem un voucher de escape room, care poate să fie folosită timp de 90 zile la o altă rezervare.

   
   
 
  1. SESIZĂRI ȘI RECLAMAȚII

Orice reclamație sau sesizare referitor la comanda jocurilor se va rezolva in mod amiabil intre furnizor și client in urma unei reclamații înaintate către furnizor pe cale electronică /email/ de către client.

  1. Politică de confidențialitate

SC EXITGAMES SRL (EXIT GAMES)  respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal al fiecărei persoane care accesează site-ul web în vederea efectuării de rezervări online.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private, EXIT GAMES are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile prezentate mai jos, datele personale care ne sunt furnizate.

Astfel, vă informăm în legătură cu următoarele aspecte:

Ce fel de date cu caracter personal culege site-ul?

Pentru efectuarea rezervării jocului de Exit Games, clientul trebuie să introducă următoarele date personale: nume, adresa,  adresa de email și numărul de telefon.

Pentru ce se folosesc datele?

Datele sunt folosite în scopul validării rezervării, pentru a putea identifica clientul la momentul rezervării; contactării clientului pentru confirmarea rezervării; informării clientului în legătură cu modificările care pot apărea pe parcurs și pot influența datele rezervării (probleme tehnice, decalaje etc); informării clientului în legătură cu noutățile apărute la EXIT GAMES în materie de camere de joc; informării clientului în legătură cu promoțiile ocazionale practicate; identificării clienților care nu au respectat termenii și condițiile (nu au anulat rezervarea, nu au respectat regulamentul jocului etc.) și prevenirii acestor situații pe viitor, dacă aceștia efectuează o altă rezervare; trimiterii pozelor făcute la EXIT GAMES pe email la solicitarea clientului.

Cine are acces la aceste date?

Datele procesate în scopurile enumerate mai sus pot fi accesate exclusiv de catre reprezentanții legali și de asociații societății SC EXITGAMES SRL (EXIT GAMES), precum și de catre angajați, pe perioada derulării contractului de munca cu societatea. După încheierea contractului de munca, angajatii nu mai au acces la sistemul de rezervări sau la server-ul de stocare.

Unde se stochează aceste informații?

Datele introduse de dvs. în momentul efectuării rezervării apar în sistemul nostru de rezervări, unde accesul este permis prin introducerea unui username și a unei parole. Accesul este permis administratorului, asociaților și anagajaților, pe perioada desfășurării contractului specific cu societatea SC EXIT GAMES SRL. Ulterior, accesul acestora este blocat.

Care sunt drepturile Dvs. legate de datele personale?

Dreptul de acces la informații: aveți dreptul de a fi informat cu privire la datele personale prelucrate, scopul și modalitatea prelucrarii acestora.

Dreptul la rectificare: aveți dreptul de a rectifica datele dvs. cu caracter personal, daca acest lucru este necesar, contactând telefonic (0747 789 245) sau pe email ([email protected]) un reprezentant EXIT GAMES.

Dreptul la eliminarea datelor/ ștergerea din baza de date: aveți dreptul să vă manifestați dorința de a vi se șterge datele cu caracter personal din baza de date, atunci când acestea nu mai sunt necesare în scopurile colectării inițiale.

 Dreptul la limitare: aveți dreptul să solicitați limitarea procesării datelor, caz în care le vom păstra doar în scopul validării rezevării și comunicării eventualelor modificări apărute în legătură cu statusul rezervării dvs., înainte de data rezervării.

 Dreptul la opoziție: aveți dreptul de a obiecta la continuarea procesării datelor dvs. în condițiile și limitele prevăzute de lege.

 Dreptul la portabilitate: aveți dreptul de a ne solicita să transmitem mai departe datele pe care ni le-ați furnizat în format electronic.

 Dreptul de a depune o reclamație: aveți dreptul să depuneți reclamații la autoritatea de protecție a datelor.

--